ჰაერის ფილტრაციის ახალი სისტემა

 

ჰიუნდაიმ ფილტრაციის ჭკვიანი სისტემა გამოიგონა, რომელიც აკონტროლებს და აუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს ავტომობილში, მგზავრებს კი საშუალება აქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია აუდიო, ვიდეო და ნავიგაციის სისტემებიდან მიიღონ.


ფილტრაციის ახალ სიტემას აქვს დეზოდორაციის ფუქნცია და ჰაერის წმენდის პროცესის ხელის შესაწყობად ავტომობილის ფანჯრებს ავტომატურად ხურავს.